Tandlakare Ungern 12 Revay out Budapest

Arcus Digma II

Arcus Digma2 – Det viktigaste instrumentet inom kosmetisk tandvård

Arcus Digma från Kavo representerar nästa generation av innovativa, praktiska diagnostiska teknik vilken är en oersättlig enheten i utförande av protetik.
Arcus Digma II är en digital enhet/datorsystem som mäter med hög precision positionen och banan för käken under öppning och stängning av munnen.

Arcus Digma

Arcus Digma Head Set

Den nya ARCUS Digma II är ett högteknologiskt 3-D system för att säkerställa optimal ocklusion. Våra tandläkarespecialister som rutinmässigt arbetar med svåra fall, använder ARCUS Digma II för att få en 3D-analys av patientens ocklusion. Detta säkerställer att proteser (kronor, broar, tandproteser) är så exakta och funktionella som möjligt när du är klar.

Det är sällsynt att tandkliniker kan erbjuda den här tjänsten. Tekniken är inte bara dyr, men kräver att tandläkarna går särskild utbildning för att vara uppdaterade och kunna använda enheten för att utnyttja dess högsta kapacitet.

Hur fungerar Arcus Digma II?

Arcus Digma artikulator

Arcue Digma Articulator

Patienten bär ett headset som utvärderar och digitalt registrerar dennes olika rörelser och positioner i käken . Värdena registreras och programmeras sedan in i ARCUS Digma II, varefter informationen används av vårt laboratorium för att säkerställa ett korrekt och funktionellt resultat när kronor och proteser slutligen placeras över implantaten. Om det visar sig att analysen upptäcker problem med käkens rörelse, kommer en ny position definieras av ARCUS Digma II. Käkleden är den mest komplicerade leden i kroppen på grund av dess kapacitet för tredimensionella rörelser.

Arcus Digman registrerar rörelser och positioner av patientens käke. Dessa värden används sedan av laboratoriet för att garantera precision, passform och effektiv produktion av restaureringar – kronor, broar, proteser, tandproteser. Arcus Digma och Protar Articulation System i kombination är en metod som förenklar det för tandläkaren och laboratorietekniker att skapa en mer estetisk och exakt och funktionell protes.

Denna teknik bidrar också till att bestämma den exakta höjden på bettet som har stor betydelse vid tillverkning av kronor, tandproteser broar som produceras för att sättas på implantat.

Felaktigt rekonstruerade bett och proteser som förhindrar naturliga rörelser kan orsaka problem med leder eller leda till för tidig förlust av kronor eller broar. Arcus Digma är mycket användbart för att kompensera och förebygga att tänder med implantat går förlorade, eftersom korrekt bett och och fördelning av tryck också bidrar till livslängden för implantaten.

Arcus Digma från Kavo representerar nästa generation av innovativa, praktiska diagnostiska teknik vilken är en oersättlig enheten i utförande av protetik. Helvetic Clinics är en av få kliniker i världen som erbjuder behandling med Arcus Digma II vid registrering och diagnostisering för ocklusion.

Du förtjänar det bästa! Arcus Digma, Endast det bästa inom tandvård

Varför välja Helvetic Clinics

Rankad som nr. 1 i Europa

Certifikationer

Patienternas kommentarer

Helvetic Clinics och Unicef

Call Now ButtonRING NU