Tandlakare Ungern 12 Revay out Budapest

ASSOC. PROFESSOR EMIL SEGATTO DDS PHD

Assoc. Professor Emil SEGATTO DDS PhD, Ortodonti

phd emil segatto
Dr. Segatto tog examen på Semmelweis universitet (Budapest Ungern) år 1999. Då han tagit examen, arbetade han som tandläkare samtidigt som han studerade flera specialiseringar. Han är specialistutbildad i käkortopedi sedan år 2003, därefter i operativ tandbehandling sedan år 2008, pediatrisk tandvård sedan år 2009, och förvärvade sin doktorsgrad år 2010. Efter att ha varit Institutionschef för den oralortopediska och pediatriska avdelningen på Universitetet i Szeged sedan år 2011 till och med år 2016. I april år 2016 blev Assoc. Professor Segatto nominerad till huvudläkare för Craniofacial Center Unit vid samma universitet på institutionen för oral och käkkirurgi. Dr. Segatto har nu sin egen praktik begränsad till käkortopedi och han behandlar våra patienter efter förfrågan.

Min specialitet och kompetenseområden

 • State of the Art käkortopedi
 • Perfektion i planlägging
 • Perfektion i behandlingar – material i högsta nivå av de bästa märkena, exklusiva självligerande system
 • Perfektion i resultat – långvarig stabilitet
 • Interdisciplinära behandlingar
 • Kompromisslöst engagemang – rutinmässigt bruk av skelettets forankringar, oralkirurgi
 • Oralortopediska relationer till estetiska ansiktsanalyser
 • Studier i modifikationer av skelettets konfiguration relaterat till käkkirurgi
 • Klinisk studie av forhållandet mellan TMD och oralortopedisk behandling
 • Förhållandet mellan huvudets hållning och kraniofaciala konfiguration
 • Bruk av modern mekanik i kraniofacial konservativ behandling
 • Klinisk studie i funktion av skillda ortodontiska mekanismer
 • Aktiv självligering av tandställningssystem: dåtid, nutid, framtid

Erfarinheter

 • 1992 – 1997 DDS / “summa cum laude” / Semmelweis universitet Budapest, Den odontologiska fakulteten
 • 1997 – 2000 Tandläkare – doktorand Hälsovården i Bátonyterenye
 • 1999 Specialist i allmän tandbehandling / “excellent” / Den nationella kvalifikationssstyrelsen, Budapest Ungern
 • 2000 – 2005 Specialist i oralortopedi Heim Pál barnsjukhus, Institut för dentofacial Ortopedi och oralortopedi
 • 2003 Specialist i oralrtopedi / “excellent” / Den nationella kvalifikationssstyrelsen, Budapest Ungern
 • 2005 – 2008 Specialist i oralortopedi – Chef för gomspaltsavdelningen Heim Pál barnsjukhus, Institut för dentofacial Ortopedi och oralortopedi
 • 2008 Specialist i operativ tandbehandling och protetik / “excellent” / Den nationella kvalifikationssstyrelsen, Budapest Ungern
 • 2009 Specialist i pediatrisk tandbehandling / “excellent ” / Den nationella kvalifikationssstyrelsen, Budapest Ungern
 • 2008 – 2011 högskolelektor – avdelningschef Universitetet i Szeged, Den odontologiska fakulteteten, avdelningen för oralortopedi och pediatrisk tandbehandling
 • 2010 PhD – Avhandling: Undersökning av Orofacial-ortopediskbetingade sjukdomar förbundet med ryggradsdeformiteter / “summa cum laude” / Semmelweis universitet, doktorgradsstudier av klinisk medicin, Budapest Ungern
 • 2011 – 2016 Försteamanuensis – Avdelningschef Universitetet i Szeged, Den odontologiska fakulteteten, avdelningen för oralortopedi och pediatrisk tandbehandling
 • April 2016 – nuvarande professor – Huvudman för Craniofacial Center Unit Universitetet i Szeged – Ungern – det medicinska fakultetet, Institution för oral och maxillofacial kirurgi
 • 2016 – Anslöt sig med Helvetic Clinics som Oralortopedisk specialist

 

Publiseringar
Bok kapitell

 • Dentofacial Aspects of the Changes in Body Posture, Investigation Procedures (Segatto E, Segatto A) – Orthodontics – Basic Aspects and Clinical Considerations (ISBN 978-953-51-0143-7) – 2012 InTech.
 • Diagnózis és kezelési terv (Segatto E) – Gyermekfogászat, Fogszabályozás és Állcsont-ortopédia (ISBN 978-963-331-272-8) – 2013 Semmelweis Kiadó.
 • Röntgen-kefalometriai analízis (Segatto E) – Gyermekfogászat, Fogszabályozás és Állcsont-ortopédia (ISBN 978-963-331-272-8) – 2013 Semmelweis Kiadó.
 • Az arckoponya fejlodése (Segatto E) – Dentálhigiénikusok kézikönyve: BSc szintu dentálhigiénikus képzés kézikönyve – 2014 Szegedi Tudományegyetem
 • Az arc és a fogazat fejlodési rendellenességei (Segatto E) – Dentálhigiénikusok kézikönyve: BSc szintu dentálhigiénikus képzés kézikönyve – 2014 Szegedi Tudományegyetem
 • Orthodontiai diagnosztika (Segatto E) – Dentálhigiénikusok kézikönyve: BSc szintu dentálhigiénikus képzés kézikönyve – 2014 Szegedi Tudományegyetem
 • Fogszabályozó kezelés (Segatto E) – Dentálhigiénikusok kézikönyve: BSc szintu dentálhigiénikus képzés kézikönyve – 2014 Szegedi Tudományegyetem
 • Speciális kezelési igényu páciensek terápiája (Kádár-Nagy J, Segatto E, Tihanyi D, Párkányi L, Vályi P) – Dentálhigiénikusok kézikönyve: BSc szintu dentálhigiénikus képzés kézikönyve – 2014 Szegedi Tudományegyetem
 • Az állcsontok fejlodési rendellenességeinek komplex terápiája (Seres L, Segatto E, Piffkó J) – Dentálhigiénikusok kézikönyve: BSc szintu dentálhigiénikus képzés kézikönyve – 2014 Szegedi Tudományegyetem
 • Development of the craniofacial region (Segatto E) – Handbook of Dental Hygienist: Handbook of BSc level Dental Hygiene Program – 2014 Szegedi Tudományegyetem
 • Developmental disorders of the face and dentition (Segatto E) – Handbook of Dental Hygienist: Handbook of BSc level Dental Hygiene Program – 2014 Szegedi Tudományegyetem
 • Orthodontic diagnosis (Segatto E) – Handbook of Dental Hygienist: Handbook of BSc level Dental Hygiene Program – 2014 Szegedi Tudományegyetem
 • Orthodontic treatment (Segatto E) – Handbook of Dental Hygienist: Handbook of BSc level Dental Hygiene Program – 2014 Szegedi Tudományegyetem
 • Patient with special treatment needs (Kádár-Nagy J, Segatto E, Párkányi L, Vályi P) – Handbook of Dental Hygienist: Handbook of BSc level Dental Hygiene Program – 2014 Szegedi Tudományegyetem
 • Craniofacial surgery (Seres L, Segatto E, Piffkó J) – Handbook of Dental Hygienist: Handbook of BSc level Dental Hygiene Program – 2014 Szegedi Tudományegyetem
 • Diagnózis és kezelési terv – Gyermekfogászat, Fogszabályozás és Állcsont-ortopédia (ISBN 978-963-331-340-4) – 2015 Semmelweis Kiadó.
 • Röntgen-kefalometriai analízis – Gyermekfogászat, Fogszabályozás és Állcsont-ortopédia (ISBN 978-963-331-340-4) – 2015 Semmelweis Kiadó.

Artiklar:

 • Dentofacial Features of Children Diagnosed with Scoliosis and Scheuermann’s Disease: Segatto E, Jianu R, Marschalko P, Vegh A – TMJ. 2006; 56(4): 259-264.
 • Craniofacial Features of Children with Spinal Deformities: Segatto E, Lippold C, Vegh A – BMC Muskuloskelet Disord. 2008 Dec 22;9:169.
 • Sagittal Back Contour and Craniofacial Morphology in Preadolescents: Lippold C,Segatto E, Végh A, Drerup B, Moiseenko T, Danesh G – Eur Spine J. 2010; Mar;19(3): 427-34.
 • Orofacial Characteristics of Adolescents with Diagnosed Spinal Disorders: Végh A, Fábián G, Jianu R, Segatto E – Biomedizinische Technik. 2012; 57(1): 65-69.
 • Craniofacial and Cervical Morphology Related to Sagittal Spinal Posture in Children and Adolescents: Segatto E, Segatto A, Braunitzer G, Kierschnek C, Fanghanel J, Danesh G, Lippold C – Biomed Research International 2014: Paper N° 638238. (2014)

Varför välja Helvetic Clinics

Rankad som nr. 1 i Europa

Certifikationer

Patienternas kommentarer

Helvetic Clinics och Unicef

Call Now ButtonRING NU