Tandlakare Ungern 12 Revay out Budapest

Priser

Våra priser är fasta och uppgedda i Euro.
Prislistan i SEK är konverterad med en valutakurs på 11.2.

Behandlingar Vårt pris SEK Lokalt pris SEK Besparing Vårt pris €
Cementfyllning 504 604 17 % 45
CT-röntgen 1'848 2'160 14 % 165
Enkel tandutdragning 560 3'110 82 % 50
Kirurgisk tandutdragning 1'512 1'123 -35 % 135
Kompositfyllning 1'008 1'944 48 % 90
Konsultation 0 864 100 % 0
Laserbehandling 0 864 100 % 0
Panoramisk röntgen 504 864 42 % 45
Resektion 1'680 3'110 46 % 150
Rotbehandling (per kanal) 1'848 2'013 8 % 165
Röntgen 0 518 100 % 0
Tandblekning 4'144 1'296 -220 % 370
Tandhygienisk behandling 784 1'296 40 % 70
Stiftuppbyggning Vårt pris SEK Lokalt pris SEK Besparing Vårt pris €
Stiftuppbyggning 1'400 2'160 35 % 125
Stiftuppbyggning glasiber 1'400 3'024 54 % 125
Inlägg/pålägg Vårt pris SEK Lokalt pris SEK Besparing Vårt pris €
Inlägg/pålägg Gradia 2'688 3'888 31 % 240
Inlägg/pålägg E-max 5'152 6'912 25 % 460
Kronor Vårt pris SEK Lokalt pris SEK Besparing Vårt pris €
Emax-krona 5'600 12'960 57 % 500
Metallkeramisk porslinskrona 3'248 5'184 37 % 290
Tillfällig korttidskrona 224 518 57 % 20
Tillfällig långtidskrona 896 1'296 31 % 80
Zirkonium-bro 5'152 10'368 50 % 460
Tandbro (pris per enhet) Vårt pris SEK Lokalt pris SEK Besparing Vårt pris €
Emax-bro 5'600 12'960 57 % 500
Metallkeramisk bro 3'248 5'184 37 % 290
Zirkonium Broer 5'152 10'368 50 % 460
Fasetter Vårt pris SEK Lokalt pris SEK Besparing Vårt pris €
Direkt fasett 2'632 4'752 45 % 235
E-max fasett 6'160 8'208 25 % 550
Implantat (inklusive påbyggnadskruv och läkeknappen) Vårt pris SEK Lokalt pris SEK Besparing Vårt pris €
Megagen AnyOne-implantat Pris 7'616 12'096 37 % 680
Astratech-implantat Pris 11'088 19'008 42 % 990
Straumann Roxolid SLActive implantat 13'888 22'500 38 % 1'240
Megagen Titanium forbindelsesledd (om implantatet är insatt på Helvetic Clinics) 0 3'888 100 % 0
Megagen zirkonium påbyggnadsskruv (om implantatet är insatt på Helvetic Clinics) 2'408 5'572 57 % 215
Megagen Titanium forbindelsesledd 2'912 3'888 25 % 260
Megagen zirkonium påbyggnadsskruv 4'088 6'912 41 % 365
Astratech titan påbyggnadsskruv (om implantatet är insatt på Helvetic Clinics) 0 5'616 100 % 0
Astratech zirkonium forbindelsesledd (implantasjon på Helvetic Clinics) 2'800 7'344 62 % 250
Astratech titan påbyggnadsskruv 3'304 8'640 62 % 295
Astratech zirkonium forbindelsesledd 4'088 8'640 53 % 365
Straumann titan påbyggnadsskruv (om implantatet är insatt på Helvetic Clinics) 0 6'500 100 % 0
Straumann zirkonium forbindelsesledd (implantasjon på Helvetic Clinics) 3'360 7'000 52 % 300
Straumann Roxolid SLActive titan påbyggnadsskruv 3'640 9'900 63 % 325
Straumann zirkonium forbindelsesledd 4'592 9'700 53 % 410
Proteser Vårt pris SEK Lokalt pris SEK Besparing Vårt pris €
Metallrambaserad/övre eller undre 7'840 21'600 64 % 700
Protes övre eller undre 6'720 17'280 61 % 600
Rebasering av protes 952 1'512 37 % 85
Tillfällig långtidsprotes 4'088 6'912 41 % 365
Lokator 5'544 6'912 20 % 495
Parodontologi Vårt pris SEK Lokalt pris SEK Besparing Vårt pris €
Stängd tandrotsskrapning per kvadrant 2'016 4'579 56 % 180
Stängd tandrotsskrapning per tand 336 1'296 74 % 30
Öppen tandrotsskrapning per kvadrant 4'032 8'640 53 % 360
Öppen tandrotsskrapning per tand 784 1'728 55 % 70
Emdogain (maksimum per kvadrant) 9'520 12'584 24 % 850
Sinuslyft Vårt pris SEK Lokalt pris SEK Besparing Vårt pris €
Sinuslyft (maksimum per kvadrant) 10'080 17'280 42 % 900
Benuppbygging 10'080 8'640 -17 % 900
Sinusstängning 1'680 3'024 44 % 150
Övrigt Vårt pris SEK Lokalt pris SEK Besparing Vårt pris €
Precisionsfäste 3'920 7'430 47 % 350
Primär och sekundär teleskopskrona 3'752 7'344 49 % 335
Estetiskt porslin 560 1'123 50 % 50
Medicinpaket 728 518 -41 % 65
Bettskena 2'016 3'888 48 % 180
Gnatologisk behandling 5'040 12'960 61 % 450
Gnatologisk behandling Arcus Digma II 10'080 38'880 74 % 900
Arcus Digma II Vårt pris SEK Lokalt pris SEK Besparing Vårt pris €
Arcus Digma II Inlay / Onlay Gradia 3'696 6'776 45 % 330
Arcus Digma II Metallkeramisk Broer 4'200 6'776 38 % 375
Arcus Digma II Metallkeramisk krone 4'200 6'776 38 % 375
Arcus Digma II Metallkeramisk krone på implantat 4'648 7'260 36 % 415
Arcus Digma II Protese / over- eller undermunn 7'728 14'520 47 % 690
Arcus Digma II Zirkonium krone 7'112 14 -50'700 % 635
Anesthesia Vårt pris SEK Lokalt pris SEK Besparing Vårt pris €
Normal Anesthesia 0 0 nan % 0
Painless Injection per tooth 168 620 73 % 15
Painless Injection per trip 1'680 6'180 73 % 150
Generell anestesi 16'800 30'000 44 % 1'500

Varför välja Helvetic Clinics

Rankad som nr. 1 i Europa

Certifikationer

Patienternas kommentarer

Helvetic Clinics och Unicef

Call Now ButtonRING NU