Tandlakare Ungern 12 Revay out Budapest

Gnatologisk behandling – Tandvård utomlands

Gnatologisk behandling – Helvetic Clinics

“Gnatologisk Behandling” är ett specialområde inom tandvård ibland också kallat bettkorrigering eller ocklusion. Tandläkaren undersöker ocklusionen av över- och underkäken, och identifierar hur övre och undre tänder passar med varandra samt hur leder och muskler i käkarna sammarbetar. Gnatologi kallas vetenskapen om tuggning därför att det undersöker och behandlar just bettorganen (tänder, käkar, muskler, etc.). Man studerar relationerna mellan käkarna och tänderna i ocklusion och artikulation. Ocklusion inkluderar alla de fysiologiska funktionerna mellan de övre och undre tänderna, medan artikulation betecknar rörelser som används vid tuggning, prata, svälja …).

Tandställningsfel kan orsaka en rad hälsoproblem såsom huvudvärk, ansiktssmärta, och även sömnlöshet. Normalt behöver patienterna inte ens inse detta problem och ofta upptäcker inte ens tandläkaren genom en vanlig undersökning att det kan vara på grund av dålig ocklusion . Om tänder, kronor och proteser inte passar perfekt i ocklusala lägen, så kan tänder förslitas eller flytta sig från sin ursprungliga plats. Som ett resultat, kan andra symptom relaterade till denna dysfunktion inträffa, såsom:

 • Tand bortfall – en snabb förslitning av tänder
 • Tandfraktur
 • Parodontit – bennedbrytning, tandköttsrecession, bildande av fickor, tänder lossnar gradvis och slutligen tappas tänder
 • Pulpitis – inflammation i tandpulpan
 • Nekros – vävnadsdöd
 • Huvudvärk och nacksmärta
 • Värk i öron
 • Koncentrationssvårigheter
 • Utmattning av tuggmusklerna
 • Domningar i en del av ansiktet
 • Morgonstelhet och trötthet i käken

Gnatologisk behandling - Tandvård utomlandsGnatologisk behandling gör det möjligt för tandläkaren att undersöka kopplingen av käkarna med hjälp av särskilda instrument och bestämma en lämplig behandling.

Under Gnatologisk behandling registreras rörelsen av käken. Denna behandling är helt smärtfri och varar endast en timme, under vilken patienten ombeds att utföra vissa rörelser med hans eller hennes mun, som analyseras i 3 dimensioner. Med hjälp av en artikulator, antingen med Arcus Digma 1 och Arcus Digma 2, vi får då en exakt redogörelse av ansiktsbågen (kallas axiograph), man registrerar de viktigaste punkterna för att skapa de mest precisa och skräddarsydda proteserna (kronor, broar etc.). Under deras framställning, förbereder vårt laboratorium en form baserad på den registrering som vidtagits av datorn, som returneras till tandläkaren som tillsammans med den information som samlades in på den fria rörligheten i lederna. Tandläkaren bestämmer sedan positionen och rörelserna av käklederna och returnerar informationen till teknikern. Med hjälp av denna information kan laboratoriet förbereda den slutliga protetiken.

Du förtjänar det bästa! Helvetic Dental Clinics, Bästa tandläkare & Tandvård utomlands

Varför välja Helvetic Clinics

Rankad som nr. 1 i Europa

Certifikationer

Patienternas kommentarer

Helvetic Clinics och Unicef

Call Now ButtonRING NU