Tandlakare Ungern 12 Revay out Budapest

Klinikens garantier

Helvetic Clinics erbjuder en service utöver andra tandvårdskliniker i Europa

Helt enkelt för att: ingen annan klinik kan mäta sig med vår garantipolitik. Vi täcker inte bara det arbete som utförts av våra tandläkare, men också ersätter vi dina resekostnader (upp till 180 € -ca 1775 SEK ) dessutom de nätter som krävs på hotell på en av våra partnerhotell.

Hur kan vi erbjuda en sådan omfattande nivå på garanti?

 • Våra krav på kvalitet är så höga att risken är minimaliserad, vi drabbas väldigt sällan av garantifall
 • Våra tandläkare och läkare är specialister
 • Våra tandläkare och kirurger har flera års erfarenhet
 • Våra läkare är inte stressade av prestationsmålsättningar
 • Våra läkare arbetar i en unik och bekväm miljö
 • Vårt laboratorie höga nivå kan inte jämnföras med andra laboratorium

Varaktighet

Vart du än vänder dig, oavsett vilken tandvårdsklinik du väljer, kan problem uppstå. Det är därför viktigt att veta hur länge garantin gäller. Så vitt vi vet har vi den längsta garantin på marknaden. Den andra delen som måste beaktas är vem som är beslutsfattaren. Garantins längd betyder ingenting om du inte vet vem som bestämmer och hur han kan ingripa till din fördel. När en korrigering måste göras, kan en krona lossna eller knäckas. Vem avgör om händlesen ska betraktas som ett garantifall eller inte?

Vem tar besluten?
Vid andra kliniker, är din närmsta kontakt troligen en agent. Du diskuterar med andra ord med en anställd som inte bär något verkligt ansvar, en agent, beställd tjänsteman som betalas och ges order till från kliniken. Så när ett problem uppstår kommer agenten oftast att berätta för dig att åka till kliniken för att avgöra om behandlingen skall utföras under garantin. Utlösande av en garanti är kostsamt. Kliniken måste betala för din resa, ditt boende, din tandläkare och din laborationer. När en klinik arbetar med agenter, finns det oftast en intressekonflikt mellan agenten (primär kontakt med patienten, men ingen beslutsfattande person) och klinikens ägare (vars huvudsyfte är vinst, men har dock inte direkt kontakt med patienten). På Helvetic Clinics, är den person du pratar med inte hyrd utan anställd, och betalas av klinikernas ägare. Vi har inte ombud, vi är egna och inte under en större instans, vi har inga mellanhänder, vi är inte näringsidkare. Vi är en tandklinik. Det är upp till dig att bestämma om du vill prata om din situation till en person som du aldrig varit i kontakt med. Vårt schweiziska arbetslag som du har pratat med vet hur viktig din tillfredsställelse hos oss är. Vi har hittills 99,99% nöjda kunder.

Garantins varaktighet

Kronor 5 år
Broar 5 år
Fasader 5 år
Inlay / Onlay 5 år
Implantat (endast produkten) Livstid
Delproteser, kombinationsproteser, lokatorproteser 3 år
Proteser 1 år
Fyllning 1 år
Tillfälliga tänder är inte inkluderade

Villkor för garantin

Vi utför korrigerande behandlingar, från fall till fall. Patienten måste informera Helvetic Clinics så snart ett problem uppstår. Den främsta Läkaren kommer att undersöka dig därefter prata med sitt schweiziska arbetslag som då kommer att besluta tillsammans om att utlösa garantin. Helvetic Clinics kommer att betala kostnader för tandläkaren och laboratoriearbeten som krävs för att åtgärda problemet. Helvetic Clinics kommer också att täcka resekostnader upp till högst 180 euro (1775 SEK) plus din vistelse på ett av våra partnerhotell under tiden som du behandlas.

Vi har rätten att reducera eller ogiltigförklara en garanti efter följande villkor:

 1. Om patienten försummar allmän munhygien
 2. Om patienten inte har deltagit i en årlig rutinkontroll av en professionell tandhygienist eller tandläkare (faktura krävs).
 3. Om patienten är en alkoholist eller om han / hon röker
 4. Om patienten inte har följt tandläkarens instruktioner.
 5. Om löstagbara tänder, såsom partiella eller kompletta tandproteser, inte har skötts på rätt sätt.
 6. Om patientens tandkött och gomm drar sig tillbaka
 7. Om det har skett en olycka
 8. I händelse av kraftig viktnedgång eller viktökning.
 9. Om patienten behandlas eller drabbtas av en specifik sjukdom som har negativa effekter på tänder och mun (t.ex., diabetes, epilepsi, osteoporos, post-röntgen tillstånd, eller kemoterapi).
 10. Om patienten inte informerar Helvetic Clinics så snart ett problem uppstår

Helvetic Clinics kan inte ta ansvar för problem som inte upptäcktes på patientens röntgen eller för det som inte kunde förutses vid tiden för behandlingen vid kliniken.

Kontroller

Patienter behöver utföra årliga kontroller. I fallet med parodontala problem bör hälsokontroller utföras två gånger per år. Kontroll måste göras antingen på våra kliniker eller, om det inte finns möjlighet kan man också gå till en lokal tandläkare och då ska en panoramaröntgen tas. Om patienten inte återvänder till Helvetic Clinics för hälsokontroller kommer vi kräva bevis på att kontroller har genomförts (Panoramröntgen och faktura) samt ska relevant dokumentation överlämnas (panoramaröntgen, tandläkarens anteckningar på patientens munstatus, en faktura som visar vad för slags behandling som utförts lokalt, och naturligtvis all ytterligare information). Patienten måste göra sin första kontroll inom 12 månader efter att ha avslutat sin behandlingen vid Helvetic Clinics. Kontroller är gratis hos Helvetic Clinics (patienter ombeds att inte komma på måndagar och tisdagar).

ISO 9001 certifiering

Naturligtvis är Helvetic Clinics certifierat enligt ISO 9001. Det betyder att du är garanterad att få fullt engagemang från hela personalen under din vistelse hos oss.

ISO 9001-certifikat, tillsammans med vår garanti, bidrar till det faktum att patienter från Schweiz och Europa betraktar Helvetic Clinics som “den ledande tandkliniken” utomlands.

Du förtjänar det bästa! Fullständig och omfattande garanti

Varför välja Helvetic Clinics

Rankad som nr. 1 i Europa

Certifikationer

Patienternas kommentarer

Helvetic Clinics och Unicef

Call Now ButtonRING NU