Tandlakare Ungern 12 Revay out Budapest

Återbetalning

aterbetalning

Planerad tandvård utomlands
Planerad tandvård utomlands är när du reser till ett annat EU/EES-land eller Schweiz för att få tandvård.
Du som vill söka ekonomiskt stöd för planerad tandvård utomlands kan välja mellan att ansöka om

  • ett förhandsbesked och sedan ansöka om ersättningen i efterhand
  • att ansöka om ersättningen i efterhand utan att ha ett förhandsbesked.

För mer information läs här: https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/tandvard/statligt_tandvardsstod/ratt_till_statligt_tandvardsstod
Kan jag få ersättning för planerad tandvård utomlands?

ja nej

Du har rätt till det statliga tandvårdstödet om du fyllt 20 år och arbetar i Sverige.
När får jag mitt beslut?
Vårt mål är att du får ett beslut från Försäkringskassan inom tre månader.

Hur mycket ersättning får jag?
Försäkringskassans information om planerad tandvård i EU
Försäkringskassan har ett högkostnadsskydd.
Varje behandling som utförs har som det heter ett referenspris fastsatt utav staten och det är utifrån detta som ersättningen beräknas.
Tandläkarna är inte bundna av detta priset och kan ta ett pris som är högre eller lägre.Tas ett lägre pris, beräknas ersättnigen utifrån den totala kostnaden som patienten betalar.

Så här fungerar högkostnadsskyddet.

Patienten står själv för tandvårdskostnader som sammanlagt blir 3 000 kronor enligt referenspriset, eller vårdgivarpris om det är lägre, per ersättningsperiod.
Därefter betalas tandvårdsersättning ut för

  • 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor
  • procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.

Kostnaden beräknas utifrån referenspriset och behandlingen skall vara godkänd av Försäkringskassan.

Hur ansöker jag om ersättning?
För att ansöka om ersättning skickar du in
Du måste fylla i blanketten 5422

  • faktura och kvitton i original där det står specificerade priser för varje åtgärd som har gjorts och datum för när varje behandling gjordes
  • en journal där datumet framgår eller ett intyg från tandläkaren där det står vilka tänder som har behandlats och en detaljerad beskrivning av vad som har gjorts
  • diagnosen på dina tänder som behandlats, till exempel tandstatus, skador och tandluckor
  • namn och kontaktuppgifter på den tandläkare som utfört behandlingen.

 

Varför välja Helvetic Clinics

Rankad som nr. 1 i Europa

Certifikationer

Patienternas kommentarer

Helvetic Clinics och Unicef

Call Now ButtonRING NU